Нашият проект

Проучване

Онлайн проучване между служителите за идентифициране на техните очаквания, проблеми и идеи по отношение на негативните последици и здравословни проблеми, които възникват от продължителната работа на компютър или други свързани с работата заболявания, причинени от постоянна работа, повтарящи се движения и други.

Добри практики

Събиране на добри практики и концепции в областта на тренировките за служители в страните партньори по проекта, идентифициране на вече съществуващи решения за използване на съществуващите съоръжения в компаниите за изпълнение на упражнения и избор на модели за най-добри практики.

Упражнения

Разработване на оптималния брой 10-минутни тренировъчни упражнения ACTIVE BREAK! Необходими са иновативни подходи за привличане на целевата група и работодателите. Изберете най-добрата мотивационна стратегия за мотивиране на служителите и работодателите за осъществяване на този вид физически дейности между работата.

Тренировъчна програма

Осъществяване на програмата „Обучение на треньорите” за доброволци от местни спортни организации, спортни асоциации и спортни клубове в областта на спортната практика и със спортна подготовка като обучаващи, инструктори, треньори на групови упражнения. Спортните доброволци ще бъдат обучени за управление на тренировки за служители.

Финансиране

Проектът ACTIVE BREAK бе започнат чрез програма за безвъзмездна помощ по програмата Еразъм+. Това ни позволи да получим частично финансиране за реализацията на този проект. Благодарим на всички доброволци от спортни организации, които участваха в изпълнението на проекта. Членовете на обществото ни помогнаха да установим взаимоотношения с компаниите и анализа, който идентифицира най-подходящата тренировъчна програма.

Старт на тренировъчната програма

Използване на свободно развитата програма „Обучение на треньорите“?

Относно проекта

Проектът Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, в които често забравяме, че движението е източник на здраве. Работодателите оказват натиск върху служителите, за да увеличат максимално производителността. Много служители страдат от разнообразие от болки, дължащи се на продължително заседяване пред компютър, постоянна работа, повтарящи се движения и т.н., което причинява много заболявания, свързани с работата. Иновативният аспект на проекта е насърчаването на дневни 10-минутни физически спортни дейности за служителите между работното време, които ще бъдат водени от спортни доброволци. Спортните доброволци ще бъдат обучени за воденето на тренировки за служители с подкрепата на платформа за електронно обучение.

ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯ ПРОЕКТ? ЛЮБОПИТНИ СТЕ С КАКВО ОЩЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ?

Последни новини

See all our news