Преглед на проекта

Проектът Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, в които често забравяме, че движението е източник на здраве. Много служители страдат от различни болки, дължащи се на продължително заседяване пред компютър, постоянна работа, повтарящи се движения и т.н., което причинява много заболявания, свързани с работата. Иновативният аспект на проекта е насърчаването на дневни 10-минутни физически спортни дейности за служителите между работното време, които ще бъдат водени от спортни доброволци. Спортните доброволци ще бъдат обучени за воденето на тренировки за служители с подкрепата на платформа за електронно обучение. Ежедневните упражнения за служителите носят следните предимства за служителите и работодателите: намалява се риска от заболяване на работното място; подобрява работната атмосфера; свързване и създава добри отношения между колегите; увеличава производителността на труда; общо подобряване на здравето на служителите. Спортни организации/асоциации, фитнес клубове и клубове за групови упражнения и други ще бъдат включени в програма за разработване и популяризиране на упражнения ACTIVE BREAK за служители, със спортни доброволци. Много експерти в областта на спорта от страните партньори на проекта (Словения, Хърватия, Румъния, Италия и България) ще си сътрудничат заедно с целта да развият иновативно обучение за групови упражнения за служителите и да ги мотивират за обучение.