Naš projekt

Raziskave

Raziskave med zaposlenimi za prepoznavanje njihovih pričakovanj, težav in idej glede negativnih posledice in zdravstvenih težav, ki se pojavijo zaradi dolgotrajnega sedenja za računalnikom. Analizirali bomo tudi druge zdravstvene težave, ki jih povzročajo stoječe delo, ponavljajoči se gibi in drugo.

Najboljše dobre prakse

Zbrati dobre prakse in koncepte na področju vadb za zaposlene v državah projektnih partnerjev ter poiskati že obstoječe rešitve uporabe obstoječih objektov/orodja v podjetjih za izvajanje vadb in izbrati najboljše prakse.

Vaje

Razvoj optimalnega niza 10 minutnih vaj AKTIVNI ODMOR! Inovativni pristopi so potrebni, da bi pritegnili ciljno skupino in delodajalce. Izbrali bomo najboljšo motivacijsko strategijo, da pritegnemo zanimanje zaposlenih in delodajalcev za izvajanje vadb na delovnem mestu.

Program za trenerje

Implementacija programa "Usposobite trenerje" za prostovoljce lokalnih športnih organizacij, športnih društev in klubov, trenerje in voditelji skupinskih vadb. Športni prostovoljci bodo usposobljeni za vodenje kratkih vaj za zaposlene.

Financiranje

Projekt ACTIVE BREAK je bil omogočen s pomočjo financiranja programa Erasmus +, kar nam je omogočilo realizacijo tega projekta. Zahvaljujemo se tudi vsem prostovoljcem iz športnih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi projekta. Člani društev so nam pomagali pri vzpostavljanju odnosov s podjetji in pri analizi, ki je opredelila najustreznejši program usposabljanja.

Začnite program

Brezplačni program "Usposobite trenerje"?

Informacije o projektu

Projekt Active Break naslovi probleme današnjih stresnih časov, kjer prevečkrat pozabimo, da je gibanje vir zdravja. Delodajalci preobremenjujejo zaposlene, da bi povečali produktivnost, zaradi česar trpijo številni zaposleni za različnimi zdravstvenimi problemi, ki izvirajo zaradi dolgotrajnega sedenja za računalnikom, stoječega dela, ponavljajočih se gibov. Inovativni vidik projekta je promocija vsakodnevnih 10 minutnih športnih vaj za zaposlene, ki jih bodo predstavili športni prostovoljci. Športne prostovoljce bodo usposobili za vodenje vadb za zaposlene s podporo platforme za e-učenje.

ŽELITE IZVEDETI VEČ O PROJEKTU? VAS ZANIMA, KAJ POČNEMO?

Zadnje novice

See all our news